Oferta na telebimy

Dedykowana oferta na telebimy to nic innego jak uatrakcyjnienie obecnego przekazu telebimowego, by był on bardziej urozmaicony i uniwersalny. Bardziej uniwersytecki. W jej ramach USF może raz w tygodniu tworzyć „paczkę informacyjną” o estetyce UAM.TV, w której oprócz informacji stricte wydziałowych znalazłyby się wybrane elementy z anteny UAM.TV w określonych przez jednostkę proporcjach. 

 

Przykładowa “paczka informacyjna” (plik wideo) zawierać może slajdy wydziałowe w oprawie graficznej UAM.TV + do wyboru: plansze ogólnouniwersyteckie, plansze innych jednostek UAM, aktualne fotorelacje (1-2 min.), krótkie materiały wideo (1-2 min.).