Transmisja online i/lub zapis wybranego wydarzenia w jednostce

W ramach opcji partycypacji abonamentowej zespół USF przeprowadzi wielokamerową transmisję parogodzinnego (max. 3 godz.) wydarzenia organizowanego przez jednostkę UAM. Dodatkowo, wydarzenie zostanie zapisane z możliwością opublikowania na VOD UAM.TV. 

 

Uwaga! Realizacja transmisji online na życzenie wymaga zgłoszenia z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Sposób obsługi wydarzeń dłuższych niż 3 godz. będzie rozpatrywany indywidualnie.