Informowanie o wydarzeniach w jednostce

Każda jednostka uniwersytecka posiada planszę informacyjną stanowiącą część bloku informacyjnego. Na planszy pojawią się wydarzenia przesłane do UAM.TV przez redaktora – korespondenta z danej jednostki.

 

BLOK INFORMACYJNY - to paruminutowy przegląd wydarzeń we wszystkich jednostkach UAM wyświetlany w postaci statycznych plansz. Blok będzie powtarzany po każdym materiale przez całą dobę.