USŁUGI DLA JEDNOSTEK

 

UAM.TV to hybrydowe medium mające pełnić szereg funkcji dla Uniwersytetu i całej jego społeczności. Z perspektywy jednostek UAM, to przede wszystkim ogólnouniwersytecka usługa świadczona w ramach dwóch mediów: VOD i telewizji linearnej. W zależności od sposobu partycypacji jednostki uniwersyteckiej oferować ona będzie szreg różnych możliwości.

Publikacja i emisja materiałów w UAM.TV

Jednostki mają możliwość przesłania materiałów wideo do publikacji w serwisie VOD UAM.TV (PlatonTV). Jeżeli materiały spełniać będą niewygórowane standardy techniczne zostaną umieszczone na platformie. Jednostki mają możliwość przesłania materiałów wideo do emisji na antenie UAM.TV.

Czytaj więcej

Dostęp do usługi streamingu video

Usługa streamingu wideo oznacza jedynie dystrybucję sygnału w jakości HD do obiorców końcowych. Sygnał może być emitowany na antenie UAM. TV bądź na osobnym, dedykowanym kanale. Po stronie jednostki usługa wymagać będzie posiadania kamery oraz komputera dosyłającego synał do USF bądź serwera dystrybucji PCSS. Podsumowując: jednostka daje sygnał, a USF za pomocą serwerów PCSS dystrybuuję go do odbiorców.

Czytaj więcej

Realizacja materiałów filmowych i spotów

W ramach partycypacji abonamentowej w usłudze UAM.TV, Studio Filmowe UAM zrealizuje na życzenie parominutowy materiał w wybranej formie (felieton, wywiad, reportaż). Poza publikacją na platformie VOD oraz emisją na UAM.TV, istnieje również możliwość emisji felietonu w ramach magazynu „Z Życia Uniwersytetu” na antenie telewizji WTK. 

Czytaj więcej

Oferta na telebimy

Dedykowana oferta na telebimy to nic innego jak uatrakcyjnienie obecnego przekazu telebimowego, by był on bardziej urozmaicony i uniwersalny. Bardziej uniwersytecki. W jej ramach USF może raz w tygodniu tworzyć „paczkę informacyjną” o estetyce UAM.TV, w której oprócz informacji stricte wydziałowych znalazłyby się wybrane elementy z anteny UAM.TV w określonych przez jednostkę proporcjach. 

Czytaj więcej