Słowa od nowa

Spotkania z poezją prowadzić będzie jeden z najwybitniejszych polskich krytyków literackich – prof. Piotr Śliwiński z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

 Jego zaangażowanie w promowaniu poezji i literatury polskiej oraz udział w najuważniejszych gremiach konkursów literackich w naszym kraju jest gwarancją znakomitych wrażeń  w obcowaniu z poezją.