UAM na sportowo

Magazyn poświęcony jest wydarzeniom sportowym na jednej z najbardziej usportowionych Uczelni w Polsce - Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Będziemy relacjonować wydarzenia sportowe zarówno te na wysokim poziomie profesjonalnym , jak i wydarzenia rekreacyjne z udziałem pracowników UAM i ich rodzin.