Echa UAM

Aktualne komentarze wydarzeń i przedsięwzięć uniwersyteckich oczami władz rektorskich i administracji UAM.

Raz w miesiącu przedstawiamy także relacje z przebiegu obrad Senatu UAM.