Idea, cele, perspektywy

Pierwsza w Polsce Naukowa Uniwersytecka Telewizja Internetowa UAM.TV jest owocem współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu a Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym . Efektem tych działań było uruchomienie tzw. telewizji hybrydowej , łączącej usługę dystrybucji materiałów „na żądanie „ (VOD ) z klasyczną „nadawczą” telewizją opartą o blok programowy.

Naukowa Uniwersytecka Telewizja Internetowa UAM.TV stanowi nową jakość w zakresie promocji Uniwersytetu, popularyzacji nauki oraz sprawniejszej komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej  uczelni.Charakter informacyjno-edukacyjny UAM.TV obejmuje przestrzeń aktywności naukowej, edukacyjnej i kulturotwórczej Uniwersytetu a w połączeniu z blokiem informacyjnym pozwala skutecznie bieżącą i minioną aktywność zaprezentować. Oferta programowa pozwala także dotrzeć do pasjonatów nauki oraz uczniów szkół średnich, dla których realizowane będą specjalne programy.

W współtworzeniu UAM.TV uczestniczą wszystkie najważniejsze jednostki działające na UAM poprzez utworzoną sieć redaktorów –korespondentów , którzy na bieżąco uczestniczą przy tworzeniu programu. W rezultacie umożliwiło to powstanie około 15. nowych programów o zróżnicowanej tematyce , w tym m.in.: „Słowa od nowa”, „Vademecum sukcesu”, „Uniwersytet w obiektywie” , „Echa UAM” , „Klub nauki i sztuki” czy „Studencie koła naukowe„.

W niedalekiej perspektywie twórcy UAM.TV planują rozszerzyć ofertę współpracy na  inne uczelnie naszego Miasta , być może otworzy do drogę do integracji poznańskiego środowiska akademickiego.

Więcej o projekcie dowiedzieć się można na stronie: http://projekt.uam.tv/