Zespół

Kierownik projektu: dr Stefan Habryło

      Z-ca kierownika projektu: Adam Pietrzykowski            

REDAKCJA UAM.TV

              Redaktor naczelny: dr Stefan Habryło             

     Z-ca redaktora: Katarzyna Wala

              Konsultant programowy: prof. Waldemar Kuligowski        

      Dziennikarz: Natalia Żbik   

Sekretarz redakcji: Michał Łakomy   

      Redaktor portalu: Adam Pietrzykowski

Współpracownicy: 

Ewa Jarmakowska-Kolanus

ZESPÓŁ STUDIA FILMOWEGO UAM

dr Stefan Habryło

Justyna Bernsdorff-Melanowicz

Adrian Gronek

Ireneusz Grzechowiak

Michał Łakomy

Krzysztof Łangowski

Adam Pietrzykowski

dr Wojciech Puppel

Katarzyna Wala

Michał Wojciechowski

Natalia Żbik

http://usf.amu.edu.pl